Holistische benadering

Het zit tussen je oren …… en dan ? Heel vaak hoor ik deze uitspraak doen door zowel cliënten zelf als door zorgverleners.
Helaas wordt er dan vaak bedoeld dat men er mee moet leren leven, accepteren dat de klacht nooit over zal gaan omdat er geen duidelijk fysieke oorzaak is gevonden.
Het is een uitspraak die leidt tot slachtofferschap, lijdend, zonder perspectief en/of verdieping.
Heel vaak wordt deze conclusie ook ervaren als: het is dus mijn eigen schuld”.
Daarmee wordt het gevoel van onmacht versterkt met schuld en schaamte en zijn de condities tot Heling ernstig ondermijnd.

De scheiding tussen lichaam en geest heeft het weliswaar mogelijk gemaakt dat de medische wetenschap zeer verfijnde en genieuze onderzoeks- en behandelmethodes kon ontwikkelen die in veel situaties hun nut bewezen hebben.
Het grote nadeel echter is dat we totaal versnipperd worden. Voor elk onderdeel van ons lichaam is een specialisme ontwikkeld, voor elk onderdeel van onze geest zijn behandelmodellen beschikbaar.

Maar wat als er geen fysieke oorzaak van een klacht gevonden wordt. Wat als psychologische behandelingen geen soelaas bieden.
Dan zit het tussen je oren…..wellicht zit het in je auralagen (zie chakrasysteem)

EN DAN ……

Misschien is dat het moment dat de werkelijke specialist aan het woord komt: JIJZELF
Steeds meer mensen beginnen zich te bezinnen op wat we door onze rationele ontwikkeling zijn kwijt geraakt of vergeten namelijk de totaliteit van het leven.
Ons lichaam en onze geest zijn een onafscheidelijke eenheid en functioneren ook als zodanig, in een onderlinge wisselwerking.
Dat maakt dat de cliënt zelf in hoge mate bepalend is voor het genezingsproces.
Deze holistische benadering plaats het probleem van ziekte (disbalans) in de totale context van fysieke, psychische, spirituele en sociale aspecten.
In het geloof in deze onderlinge wisselwerking zit de uitdaging om je eigen proces van Heling te vinden, zelfs als geen rationele verklaringen worden gevonden.

Iedereen kent de kracht van het onverklaarbare. vb. Bij het nemen van een bepaald besluit kunnen alle rationele aspecten een bepaalde richting in gaan en toch heb je het gevoel dat het niet klopt, dat je toch een andere beslissing wilt nemen.
Of…bij een gebeurtenis kun je een gevoel hebben” ik wist het!!”
Dit Weten komt uit de bron van je eigen Wijsheid, jouw specialisme.

Holistische behandelvormen gaan uit van deze kracht in jezelf en ondersteunen in het herstellen en herwaarderen van de totaliteit van Zijn.

Met dank aan mijn zeer gewaardeerde collega Rieneke W (postumus)