Psychosomatiek

Psychosomatiek richt zich op de wisselwerking tussen geest (psycho) en lichaam (soma). Indien u bijvoorbeeld last heeft van spanningen en stress kan dit gepaard gaan met verschillende lichamelijke klachten. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

  • spanningshoofdpijn en migraine
  • spierpijn
  • hyperventilatie
  • slapeloosheid
  • (chronische) vermoeidheid
  • maag- en darmproblemen (krampen, constipatie, diarree, PDS, e.d.)
  • duizelingen

Het kan zijn dat u momenteel specifieke lichamelijke klachten ervaart, maar niet meteen de relatie heeft gelegd met eventuele spanningen en stress.

De behandeling
Bij de behandeling van psychosomatische klachten wordt niet alleen gewerkt aan de lichamelijke klacht, maar is er vooral aandacht voor de onderliggende problematiek, zoals de spanningen en stress.

Voordat er met de psychosomatische behandeling gestart kan worden, moet eerst door een (huis-)arts of medisch specialist worden vastgesteld dat de lichamelijke klachten geen lichamelijk medische oorzaak hebben. Bij de behandeling van de lichamelijke klachten is afstemming met (behandelend) huisarts of specialist dan ook van belang. De psychosomatische behandeling dient als aanvullend beschouwd te worden en niet als vervangend.