Waarom meditatie?

De hersenen produceren in een hoog tempo onophoudelijk gedachten, de meeste bereiken je bewustzijn niet (filter), maar de gedachten stroom die je wel bereikt zijn mensen sterk geneigd zich mee te identificeren “wat ik denk ben ik “.

Het blijkt dat de hersenen in staat zijn gedachten te registreren welke “succes hebben” gehad en blijven hangen in je bewustzijn, het vasthouden van een gedachtenpatroon is een manier waardoor diepe overtuigingen inslijten en tot een soort onwrikbaar wereldbeeld omgevormd wordt.Vanuit de oosterse tradities wordt de mens gezien als ziel geïncarneerd in een specifiek lichaam en hier op aarde bent om een bepaalde ervaring op te doen in specifieke omstandigheden die de ziel in staat stelt de gekozen levensopdracht te vervullen (karma)

Doordat we vergeten zijn dat we eigenlijk een ziel zijn blijft over “ik ben een persoon met een ego”, de zintuigen dicteren nu wat nagestreefd moet worden nl het geen het lichaam prettig vindt. Omdat die zaken als schoonheid, gezondheid, geborgenheid, jeugd en rijkdom, aanzien etc. moeilijk te realiseren zijn is pijn, verlies en angst het gevolg en de vicieuze cirkel van willen en lijden is rond.

We staan toe dat onze lichamelijkheid de baas over ons is geworden. Maar je lichaam is iets wat met beleid bestuurd moet worden, gedachten zijn als botsautootjes, ze krioelen door elkaar je kan er naar kijken of in zo’n botsauto gaan zitten en meedoen.Maar als je kiest voor een positie aan de zijlijn zal je merken dat de autootjes langzamer gaan bewegen en botsen en dat het geleidelijk stil wordt op de kermis.

We hebben wel degelijk keus in hoe wij reageren op onze gedachten, emoties en lichamelijke reacties! Onze vrijheid zit juist verborgen in hoe wij reageren op wat ons overkomt.

Dat vraagt om een groter bewustzijn te ontwikkelen, meditatie is daar een goede methode voor. Je vergroot je keuzemogelijkheden en maakt je minder afhankelijk van de omstandigheden en slachtofferschap.

Meditatie is er op gericht je geheel in het hier en nu te bevinden, het gaat over observeren van je gedachten ( niet zo zeer concentreren) her- en erkennen en accepteren wat voorbij komt, er van een afstand zonder oordelen er naar kijken. Van observeren wordt je niet moe je krijgt er juist energie door het is wetenschappelijk bewezen dat een diepe staat van mediteren net zo effectief is als slapen.

Meditatie is er op gericht de continue stroom van gedachten te doorbreken, de gedachten tot rust te brengen. Dit gaat heel gemakkelijk want als je “voelt: dan denk je niet. Daarom kan sporten, of een muziek instrument bespelen schilderen of boetseren zo ontspannend werken. Maar zodra je stopt met de activiteiten neemt de bovenkamer de leiding weer over.

Uitleg: Wanneer je bewustzijn groeit, komt er meer ruimte tussen jou en de ervaring, hierdoor kom je vrij uit de greep van je persoonlijke overtuigingen ( waaruit je gedachten voortkomen ). Je kunt je veel leed besparen door niet klakkeloos al je gedachten voor waar aan te nemen! zo wordt je de baas over je eigen gedachten gang! Het zijn juist onze overtuigingen die ons een vervelend gevoel bezorgen ( verdriet, boosheid, angst, en bepalen hoe we reageren ( gedrag en patronen) Deze 2e diepere laag van overtuigingen kun je wel degelijk transformeren.

Ben ik mijn lichaam of ervaar ik mijn lichaam? Mijn gedachten zijn ze waar of niet?

Gedachten ……………… intuïtie( essentie) ………………………….emoties

Lichaam en zijn zintuigen….

De kunst is het loskoppelen van bovenstaande tussen de essentie en je gedachten en oordelen over iets en daaraan gekoppelde emoties. En je niet te identificeren met onze gedachten, emoties en lichaam. Want je ben niet je emoties, je lichaam of gedachten ….je hebt ze………

Meditatie creëert ruimte tussen bovenstaande zaken, soort schouwproces waarbij buiten je je eigen zintuig systeem waarneemt (innerlijk).

Voordelen zijn:

 • Loslaten wat je niet meer nodig hebt, en waar je niets aan kunt veranderen.
 • Accepteren wat is..
 • De eigen behoeftes beter leren kennen.
 • Zodra we onszelf meer begrijpen en liefhebben komt er automatisch meer ruimte. begrip en liefde voor anderen.
 • Vanuit stilte komt de benodigde informatie die we nodig hebben vanzelf naar ons toe.
 • We voelen ons vrijer en gelukkiger
 • Ervaren van zelfvertrouwen
 • We voelen ons meer in balans en dit geeft innerlijke rust.
 • Terug van het hoofd naar het hart.
 • Stressvermindering
 • Betere concentratie
 • Ervaren van meer innerlijke rust en verdraagzaamheid
 • Betere nachtrust
 • Lagere bloeddruk
 • Verkrijgen van Inzicht in jezelf
 • Betere samenwerking tussen de beide hersenhelften

Een zuivere vorm van meditatie:

 • Je bewustzijn wordt gepeild, gemeten, meditatie in zijn zuiverste vorm is met de ogen dicht stilzitten en proberen in lichaam en geest onbeweeglijk te zijn, om de drukte van alle dag het zwijgen op te leggen.
 • Als je goed en rustig zit begin je mee te tellen met je ademhaling, niet op de ademhaling zelf letten maar op het langs stromen van de lucht bij je neuspunt.
 • Tel nu bij elke uitademing en ga door totdat je bij 100 bent, als je dit 1 of 2x per dag doet beoefen je een zeer zuivere vorm van mediteren.
 • Voor alle andere vormen van meditatie verwijs ik je naar bronnen als boeken en internet. Energetische meditatie ( Ton van Gelder) of 3 minuten meditaties van (David Harp/Dr N Feldman)

Meditatie houding:

 • Zorg dat je comfortabel en ontspannen zit in gemakkelijk zittende kleding.
 • Neem je meditatiehouding aan, rug recht, open schouders, hoofd recht en losjes op de nek, kin iets ingetrokken.
 • Zit stevig op de grond of meditatie kussen of krukje/stoel net wat best bij je past
 • Leg je handen ontspannen en open op je schoot of knieën
 • Mediteer liefst op een vast tijdstip waarbij je je helemaal fijn voelt
 • Zorg dat je niet gestoord word, telefoon etc.
 • Wees volledig in het hier en nu en laat alles achter je waar je mee bezig was