Wat is hypnotherapie?

Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere evidence based therapievormen. Dat wil zeggen dat de werking daarvan is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.

Dit is de basis van de hypnotherapie. In deze therapie leert u op een andere manier dan u gewend bent naar uzelf luisteren. Daardoor komt u dichter bij uw onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor kunt u nieuwe inzichten krijgen en deze op uw eigen manier toepassen in uw dagelijks leven en zo uw doelen verwezenlijken.

Alle technieken zijn er op gericht om iemand zijn innerlijke gevoelsleven te laten ontdekken en daarbij de antwoorden op problemen te krijgen. De antwoorden zijn in het onbewuste opgeslagen, alleen zijn we door de haastige en prestige maatschappij en het snelle leven verleerd om naar onze intuïtie te luisteren om te voelen wat we op een bepaald moment nodig hebben.

Hypnotherapie is een vorm van therapie waarbij gebruik gemaakt wordt van trance en is een hulpmiddel bij psychotherapie. Trance is een diepe toestand van ontspanning en verandert bewustzijn waardoor wij in contact kunnen komen met ons onderbewustzijn. De hypnotherapeut maakt gebruik van technieken die nodig zijn om iemand te begeleiden als die ervaringen naar boven komen in trancetoestand. Doordat het denken wordt losgelaten komt iemand op een ander bewustzijn niveau waardoor je instaat ben in contact te komen met je diepere gevoelslagen. In tegenstelling tot hetgeen tijdens theaterhypnose gebeurt, behoudt u altijd de controle over uzelf.

Je sterkste zelfhypnotische ervaring ligt bij het wakker worden wanneer je nog net vertoeft tussen waken en slapen dit is het moment waarop je spontaan kunt weten wat je die dag het beste kunt gaan doen of hoe je een probleem oplost. Hypnose is een toestand waarin je jezelf laat gaan in een doelgerichte dagdroom, en je zelf los maakt van je omgeving en opgaat in je innerlijke werkelijkheid.

U bent vaker onder hypnose dan u denkt !

Vormen van trance( ergens in opgaan): als je in de trein zit weg te dromen en niet reageert als de trein stopt wanneer je op de plaats van bestemming bent aangekomen. In een film opgaan, diepe ontspanning ( yoga) meditatie, een kind die kijkt naar Sinterklaas. Je zit in auto en ineens denkt oh ben ik hier al en beseft dat je een heel stuk van de rit hebt gemist! Waar was je??

Geschiedenis van Hypnose: in de vroege oudheid Egypte, India en Afrikaanse landen maakte men al gebruik van oogfixatie en hypnose bij operaties, daarbij zijn de dansrituelen bekend om bijvoorbeeld in trance te geraken. Monotone geluiden die eindeloos herhaald worden. In het westen kennen we het geloof in het “hogere “, gebed, meditatie, het zingen van mantra’s, retraite in kloosters, yoga en zen. Het is steeds een vorm van sterk gerichte concentratie.

Er bestaan binnen de hypnotherapie veel trancetechnieken zoals regressie, reïncarnatie, NLP, imaginatie, autogene training, zelfhypnose, etc. Het effect van andere vormen van therapie, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR en PDS  kan vaak worden versterkt wanneer dit wordt gecombineerd met therapeutische trance. Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde.

Hypnose en hypnotherapie worden niet alleen door hypnotherapeuten toegepast. Ook medisch specia­listen zoals chirurgen, anesthe­sisten, radiologen, artsen en tandartsen maken er gebruik van. In de geestelijke gezondheidszorg maken psychiaters, psy­chologen en psychotherapeuten met regelmaat gebruik van hypnose.